Disclaimer

Disclaimer PTC Rustenburg

De volledige inhoud van deze website is eigendom van het psychotherapeutisch centrum Rustenburg te Brugge en wordt beschermd door het auteursrecht.  Zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het strikt verboden de  inhoud te kopiëren, behalve voor niet-commercieel individueel gebruik. Ook  nadien mag de inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden herverdeeld. Behoudens andersluidende bovenstaande bepaling is het verboden informatie, tekst of documenten op deze website of eender welk deel daarvan in elektronische of gedrukte vorm te kopiëren, laten zien, downloaden, verdelen, wijzigen, reproduceren, opnieuw publiceren of doorzenden, alsook om afgeleid werk te creëren op basis van de afbeeldingen, tekst of documenten op de website. Elke kopie van dit document of een deel daarvan moet dit bericht inzake copyright en alle andere kennisgevingen inzake eigendom vermelden.

Aansprakelijkheid

Het PTC Rustenburg besteedt de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie na  verloop van tijd niet meer juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerd site en/of pagina's.

Wanneer wij verwittigd worden van onjuistheden of onvolledigheden van de gegevens, zullen wij onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.  De website van het PTC Rustenburg bevat links naar andere sites. Wij  zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, noch de privacypolitiek van deze andere websites.

Alle aangeboden medische informatie of medisch advies is louter algemeen. Advies is niet gericht naar individuele personen en kan geenszins een diagnose en/of therapie door een arts vervangen. Daarom wordt u aangeraden een arts te raadplegen indien u reeds van plan was dit te doen of indien dit na lezing van de aangeboden informatie nodig of aangewezen zou blijken te zijn.