Een opname is onderverdeeld in verschillende fasen. Groeps- en individuele therapie staan centraal, naast het samen leven in groep.

De behandeling tijdens een opname

De eerste dag

2 Deeerstedag1.3.1. Min

Op de dag van jouw opname meld je je aan bij het onthaal. Een onthaalmedewerker vult jouw administratieve, mutualiteit- en hospitalisatiegegevens aan. Het is belangrijk dat je jouw identiteitskaart bij hebt en eventueel ook de kaart van jouw hospitalisatieverzekering.

Je kan bij opname kiezen tussen een één- of twee persoonskamer. Wanneer je kiest voor een tweepersoonskamer en deze is niet meteen beschikbaar,  zal je tijdelijk in een éénpersoonskamer verblijven zonder meerkost (voor éénpersoonskamers geldt een kamersupplement).

Een verpleegkundige van het paviljoen waar je zal verblijven, maakt jou wegwijs op het domein. Je kan je tijd nemen om aan te komen. Je krijgt een sleutel van jouw kamer en jouw medicatieschema wordt overlopen. Deze is voorgeschreven door de arts en wordt intern door de ziekenhuisapotheek geleverd. Om de continuïteit van medicatie-inname te garanderen, vragen we om voor twee dagen jouw voorgeschreven medicatie zelf mee te brengen bij opname. Alle andere medicatie mag thuis gelaten worden.

2 Behandelingeerstedag (1)

Hoe jouw dag eruit kan zien

“Op een relatief vroeg uur opstaan, bevalt me beter dan ik had gevreesd. Het ontbijt met mijn medepatiënten is een goede start van de dag."

"Er wordt hier in Rustenburg een vaste structuur gepromoot. Dit is ook te merken aan het therapieprogramma, dat met een voorspelbare zekerheid wordt aangeboden. Ik ervaar geen verplichting tot deelname, wel een duidelijke verwachting."

2 Hoezietjouwdageruit2 1.3.2.
2 Hoezietjouwdageruit1.3.2. Min

"Als groep rekenen we ook op elkaars engagement en aanwezigheid in de therapieën. Activiteiten, rust en maaltijden wisselen elkaar af. Soms is het best zwaar, wat me verrast. ‘Stilstaan’ kan blijkbaar behoorlijk inspannend zijn…”

Duur en fasen van een opname

Jouw opname duurt maximaal zes maanden. Deze periode wordt opgedeeld in drie fasen, namelijk de observatiefase, de behandelfase en de ontslagfase. Bij iedere overgang van de ene naar de andere fase vindt een evaluatie in het team plaats.

  • Observatiefase: dit gaat om de eerste zes weken van de opname. In deze fase leert het team jou beter kennen en kan jij zelf de groep verkennen. De eerste twee weken neem je nog niet deel aan de groepspsychotherapie (GPT).
  • Behandelfase: in dit stadium ben je volop aan de slag met het team en de medepatiënten om te werken aan de thema’s die voor jou belangrijk zijn.
  • Ontslagfase: tijdens deze fase wordt aan de therapie een praktisch, op de toekomst gericht, aspect toegevoegd. Thema’s die dan extra aandacht krijgen, zijn de overgang naar huis, het heropstarten van werk of het zoeken naar gepaste vervolgzorg.
0 Debehandeling Banner A
0 Debehandeling Banner B
0 Debehandeling Banner C

De therapieën

In jouw paviljoen word je ingedeeld in een therapeutische groep met maximum tien patiënten. Therapie heeft als doel het bespreekbaar maken van wat er in jou leeft en stilstaan bij hoe dat gegroeid is. Vertrekkend bij het ‘het hier en nu’, kom je vaak uit bij het ‘daar en toen’. De therapieën geven jou de kans om jezelf te (her-)ontdekken, de confrontatie aan te gaan met jouw denken en voelen en je te ontwikkelen.

2 PMT

Beeldend-creatieve therapie

De beeldend-creatieve therapie werkt vanuit verschillende invalshoeken: beeldend vormgeven, muziek, poëzie en drama. Technische kwaliteiten of specifieke vaardigheden zijn niet van belang. De verscheidenheid aan middelen helpt je op weg om gevoelens, gedachten en innerlijke conflicten op een non-verbale manier te ontdekken, te uiten en vorm te geven.

2 Groepspsycho1.3.4. Min

Psychomotorische therapie (PMT)

Beweging en de ervaring van jouw lichaam staan centraal in de psychomotorische therapie. Bewegen heeft een bewezen positief effect op de mentale gezondheid. We proberen echter ook  - door je te laten stilstaan bij jezelf - je ‘aan den lijve’ te laten ondervinden wat er in jou leeft. Zo vergroot jouw lichaams-bewustzijn en ontdek je hoe mogelijke spanningen zich kunnen vertalen in lichamelijke klachten. 

2 Beeldendetherapie

Groepspsychotherapie (GPT)

Het verblijf in ons centrum en het samenleven met andere mensen op het paviljoen doen herinneringen heropleven aan thuis of aan vroegere gebeurtenissen. Meestal gaat het om ervaringen die onverwerkt zijn gebleven.

Het spreken en luisteren hierover kan resulteren in een beter begrip van wat er misgelopen is. Het durven stilstaan bij jouw eigen kwetsbaarheid kan op termijn het contact met jouw eigen mogelijkheden en kwaliteiten vergroten. Naast groepspsychotherapie is er ook een aanbod van individuele gesprekken met jouw vaste psycholoog.

Weekendbespreking

In bepaalde paviljoenen vindt er ook een weekendbespreking plaats. Dit is een groepsmoment op maandagochtend waar je in de groep kan delen hoe jij het afgelopen weekend hebt ervaren. Het gaat niet zozeer om een opsomming van de feiten, maar wel om hoe jij je gevoeld hebt, hoe je met spanningen bent omgegaan, wat blijven hangen is en wat al dan niet belangrijk voor je was.

Evolutie- of verblijfsbespreking

Dit is een groepsmoment waarbij in aanwezigheid van een teamlid wordt stilgestaan bij jouw proces. Welke evolutie of verandering verwacht je, hoop je, zie je of blijft uit.

2 Bespreking

Leven in groep

Het leven in groep is een belangrijk element in Rustenburg. Het therapeutisch proces dat je aangaat, gebeurt in aanwezigheid van en in ontmoeting met anderen. Naast de gezamenlijke maaltijden en de mogelijkheid om vrije tijd samen door te brengen, zijn er nog andere initiatieven die het leven in groep ondersteunen.

2 Leveningroep

Een aanvullend aanbod

2 Aanvullendaanbodforum

Forum

Naast het standaard therapieaanbod is er nog een bijkomend aanbod op woensdagnamiddagen. Het aanbod verschilt van week tot week en kan zowel   informatief als inspirerend zijn.

KOPP: Kinderen van Ouders met Psychische Problemen

Een opname van een ouder kan bij kinderen heel wat teweeg brengen, daarom worden KOPP sessies georganiseerd. Het zijn sessies die focussen op het ondersteunen van de ouder in het omgaan met de kinderen tijdens en na een opname.

Twee keer per jaar vindt ook een contextnamiddag plaats. De focus ligt op een interactieve kennismaking met Rustenburg voor familie, naasten en ook kinderen.

Er zijn ‘proefsessies' beeldende of psychomotorische therapie, een rondleiding en een ex-patiënt die hun ervaring meegeeft. Er is ook ruimte voor ontmoetingen met medewerkers en andere naasten.
Kinderen van ouders met psychische problemen kunnen in Rustenburg (of bij andere ambulante therapeuten) terecht voor toegankelijke, betaalbare zorg. Vragen hierover? Het team maatschappelijk werk helpt graag verder.

2 Contextmiddag

Informatie nieuwe patiënten

Alle nieuw opgenomen patiënten en hun ouders, kinderen, partner, etc. worden uitgenodigd op een informatiesessie. Dit wordt begeleid door een medewerker uit de zorg, een ex-patiënt en ervaringsdeskundige, de externe ombudspersoon en een medewerker van de facturatie. Verschillende aspecten van een opname komen aan bod: de psychoanalytische visie, therapievormen, medicatie, patiëntenrechten, nazorg, patiëntenparticipatie en het financiële luik van een opname.

’t Rustpunt

’t Rustpunt is een stille ruimte waar je individueel even tot rust kan komen, stilte ervaren, lezen, inspiratie opdoen, bidden of mediteren. Op donderdag biedt ’t Rustpunt een gevarieerd groepsaanbod: samen literatuur lezen, filosoferen of spreken over spiritualiteit, actualiteit of geestelijke gezondheidszorg. Maandelijks is er op dinsdag of donderdag een gezamenlijk meditatie-  of bezinningsmoment. Op Kerstmis, Goede Vrijdag, Pasen en Allerheiligen/Allerzielen zijn er speciale vieringen.

2 Aanvullendaanbodrustpuntbanner

Extra individueel aanbod

De behandelend psychiater en psycholoog van het paviljoen nodigen je op regelmatige basis uit voor een individueel gesprek. Daarnaast is er nog een bijkomend individueel aanbod bij de relatie- en gezinstherapeut, de kinesitherapeut, de diëtiste, de psycholoog-specialist middelenafhankelijkheid, de medewerker zinzorg en pastoraal.