Onze missie

PTC Rustenburg biedt (semi-)residentiële en ambulante psychiatrische en psychotherapeutische zorg. We geloven in een benadering die kijkt naar de totale mens om van daaruit mensen te helpen om te groeien en zich te ontwikkelen om te komen tot een minder conflictueuze relatie met zichzelf en de eigen omgeving. We doen dit gedreven door waarden vervat in onze leidraad 'Stilstaan is vooruitgaan'. Dit is geen tegenstelling maar voor ons een noodzaak als reflectie en verinnerlijking gericht op de toekomst.

0 Visie Card Min

PTC Rustenburg wil zich ontvankelijk en faciliterend opstellen t.o.v. de patiënt en hun context alsook in de samenwerking in en buiten het centrum.

Unieke visie
0 Waarden Card Min

Goede zorg vraagt om betrokken en bezielde hulpverlener. Als organisatie vinden we het cruciaal om ruimte te creëren voor het ethisch denken en handelen.

Onze waarden
0 Cardonsverhaal

Van neurosekliniek tot psychotherapeutisch centrum in de geestelijke gezondheidszorg.

Ons verhaal
0 Ethischkader Card Min

In de dagelijkse zorg en in de organisatie van het ziekenhuis is ethiek nooit ver weg.

Ethische zorg en onderzoek
0 Rechtenombuds Card Min

Maak je wegwijs in de rechten van de patiënt, onze GDPR richtlijnen en de ombudsdienst.

Patiëntenrechten