Van neurosekliniek tot psychotherapeutisch centrum in de geestelijke gezondheidszorg.

Ons verhaal

vzw gezondheidszorg 'Bermhertigheid Jesu'

vzw Bermhertigheid Jesu

PTC Rustenburg maakt deel uit van de vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’. De vzw vertegenwoordigt als rechtspersoon meerdere organisaties die actief zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg:

In de regio Brugge werkt PTC Rustenburg samen met tal van partners maar ook in het bijzonder met de Brugse voorzieningen van de vzw GZBJ, zowel in zorgprocessen alsook in zorgondersteunende processen. Bijvoorbeeld voor crisisopnames met het PZ Onze-Lieve-Vrouw of voor vervolgzorg/revalidatie met Inghelburch.

NOWE

PTC Rustenburg is partner in het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen. NOWE heeft als opdracht herstel-ondersteunende zorg aan te bieden voor alle volwassen inwoners van de regio die problemen ervaren op vlak van geestelijke gezondheid.

Deze zorg kan variëren van basiszorg tot meer gespecialiseerde zorg. De partners van het netwerk stemmen hun zorgaanbod op elkaar af en ontwikkelen nieuwe initiatieven om tekorten in het zorgaanbod in te vullen.

2013Rustenburg DSC0186 (7) Min
Netwerk Nowe POS RGB

Om voor iedere cliënt aangepaste zorg op maat mogelijk te maken, engageren de zorgpartners zich om met elkaar in overleg te gaan, zich flexibel op te stellen, creatief te zijn in het zoeken naar oplossingen en het belang van de cliënt te laten primeren.

PTC Rustenburg werkt dan ook intensief samen met heel wat voorzieningen binnen en buiten de geestelijke gezondheidzorg. Daarnaast investeert Rustenburg ook actief in diverse projecten zoals

  • Huis met Vele Kamers: een ontmoetingsplaats voor mensen met een psychische kwetsbaarheid om het herstelproces van elkaar en lotgenoten te bevorderen en te versterken.
  • Ardéfoo: coördinatie van dit sociaal-artistiek project.
  • De Herstelacademie: een kortdurend cursusaanbod dat focust op het vaardiger worden in het leven met een psychische kwetsbaarheid. Kom hier nog meer te weten over het cursusaanbod en de activiteiten binnen de regio.
    • Neem een kijkje in het leven van enkele deelnemers en lesgevers.
4 Onsverhaalbannervak1
4 Onsverhaalbannervak2
4 Onsverhaalbannervak3

Van neurosekliniek tot psychotherapeutisch centrum

Het psychotherapeutisch centrum Rustenburg werd opgericht in 1965 door de zusters van ‘Bermhertigheid Jesu’ en de psychiaters van het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw in Brugge. Rustenburg was een neurosekliniek, verwijzend naar de toenmalige patiëntenpopulatie in Rustenburg, de patiënt met de diagnose van een neurotische persoonlijkheidsstructuur.

Rustenburg specialiseerde zich door de decennia heen naar een psychoanalytisch geïnspireerd psychotherapeutisch centrum waarbij gesprek en reflectie centraal staan in de behandeling. Het voorop stellen van de psychotherapie bracht tevens met zich mee dat de diagnose van ondergeschikt belang werd en Rustenburg evolueerde van neurosekliniek tot een psychotherapeutisch centrum.

Oorsprong van de naam ‘Rustenburg’

De naam Rustenburg verwijst naar het ‘chateau de Ristenbourgh’, een verdwenen landhuis uit de middeleeuwen.

4 Vanneurose3.4.3.

Het landhuis lag op exact dezelfde locatie als het huidige PTC Rustenburg. Op de Ferrariskaart van 1777 is het domein terug te vinden. De ingang via de ‘oude Oostendse steenweg’ en de verdwenen grachten zijn duidelijk zichtbaar.

De naamgeving Rustenburg verwijst dus hoogstwaarschijnlijk niet naar de vrede en rust die hier op het domein heerste, maar eerder naar het oud nederlands woord ‘Risten’. Het woord ‘risten’ wordt veelal gebruikt wanneer men het over vlas heeft, ‘het riste van vlasch’. Hiermee wordt het van de tros halen van vlas en opbinden of bundelen van vlas bedoeld. Het kan ook als zelfstandig naamwoord gebruikt worden, een ris vlas, ofwel een bundel vlas. De woorden ‘rits of ritsen’ zou zich hieraan ontlenen.

Het ‘Chateau de Ristenbourgh’ was dus waarschijnlijk een verwerkings -en/of pakplaats voor vlas. Deze aanname wordt versterkt door het feit dat Vlaanderen en Brugge in de middeleeuwen bekend stonden als centrum voor linnen, linnen gemaakt van vlas.

De naam ‘Rustenburg’ werd midden twintigste eeuw ook gebruikt als naamgeving voor de nieuwbouwwijk Rustenburg, het Rustenburgpark en de Rustenburgstraat.

Onsverhaal Historiek Verticaal