Een unieke visie

PTC Rustenburg is een plek waar psychiatrie en intensieve psychotherapie elkaar vinden. We behandelen geen ziektes maar mensen met psychische en psychiatrische problemen. Wie je bent als mens primeert voor ons. We bieden een uniek therapeutisch aanbod met gespecialiseerde professionelen die samen met de patiënt de ervaren problemen aanpakken. Zowel het kleinschalig karakter, het kader, de mensen die er werken, de patiënten die er verblijven als de groeps- en individuele psychotherapie beïnvloeden elkaar. Het is deze combinatie die PTC Rustenburg uniek maakt en gestalte geeft aan het therapeutisch proces.

0 Onsaanbod Card Min

PTC Rustenburg beschikt over een moderne en aangepaste accommodatie voor zowel residentiële, semi-residentiële als ambulante zorg.

Ons aanbod voor jou, hoe is het georganiseerd?
0 Debehandeling Card Min

Een opname is onderverdeeld in verschillende fasen. Groepstherapie en individuele therapie staan centraal, naast het samen leven in groep.

De behandeling tijdens opname, hoe ziet die er uit?
0 Crucialethema Card

Iedereen neemt een even zorgzame houding tegenover naasten als tegenover patiënten.

Dit zijn voor ons cruciale thema’s in het werken aan goede zorg