Goede zorg vraagt om betrokken en bezielde hulpverleners.

Onze waarden

Als organisatie vinden we het cruciaal om ruimte te creëren voor het ethisch denk en handelen. We streven er naar een leefklimaat te creëren waarin we kunnen komen tot ethische groei in alle dimensies van de zorg. De organisatiewaarden van PTC Rustenburg worden hieronder beschreven. 

3 Waardeauthbeziel Vert

Authenticiteit / true self

We zijn ‘echt’ en ‘oprecht’ in de manier waarop we met elkaar omgaan:

 • ‘echt’ kunnen zijn als mens in relatie tot de ander.
 • de durf hebben om te spreken, te argumenteren, te onderhandelen.
  We kunnen omgaan met conflicten zonder dat we het vertrouwen in de ander verliezen.
 • de vrijheid ervaren om onze mening te uiten.
 • de ruimte krijgen om in het streven naar een gemeenschappelijk doel, binnen de eigen deskundigheid, ook onze eigenheid te mogen behouden.

Bezieling

Bezieling is onze drijvende kracht, hiermee

 • zoeken we naar verdieping.
 • zijn we beschikbaar voor de ander.
 • kunnen we de eigen verlangens naar de achtergrond schuiven ten voordele van het proces van de patiënt.
4 Waarden Bannervak1
4 Waarden Bannervak2
4 Waarden Bannervak3

Tijd en ruimte

Tijd en ruimte zijn belangrijke begrippen. Ze duiden aan dat we binnen een structuur toch

 • op het tempo van de patiënt kunnen werken.
 • echt naar de patiënt en de collega’s kunnen luisteren.
 • creatief zijn.
 • als teamlid een individueel groeiproces kunnen doorlopen.
 • met gedrevenheid en passie onze deskundigheid inzetten in onze job.
3 Waardentijdruimtebanner

Verbondenheid

Het werken met en in groep staat centraal, zowel voor patiënten die worden opgenomen als voor medewerkers die in teamverband samenwerken. Dankzij ‘verbondenheid’ is het mogelijk om:

 • te streven naar het samen realiseren van een behandeltraject.
 • met verschillende disciplines samen in vertrouwen uitgedaagd te worden om te denken, te spreken en te streven naar een gelijkwaardige inbreng van elkeen.
 • ervaring te delen en tot inzicht te komen in het eigen kunnen. Het laat toe om gedeelde, goede beslissingen te kunnen nemen.
3 Waardengedragenheidvierkant

Ervaring delen = deskundigheid delen

Verbondenheid dat zorgt ook voor

 • het streven naar een goede samenwerking over disciplines, diensten en paviljoenen. We waarderen en ondersteunen daarbij elkaar in ieders rol en vakgebied.
 • het accepteren van elkaars gaven en beperkingen binnen professionele grenzen. Alsook het elkaar ontwikkelingsgericht stimuleren.

Gedragenheid

Gedragenheid betekent voor ons:

 • het zorg dragen voor elkaar en het samen dragen van onze zorg voor de patiënt.
 • er kunnen op rekenen dat je gesteund en gedragen wordt in de veiligheid van het team,
  zowel bij ‘crisis’ als bij ‘succes’.
 • verantwoordelijkheid mogen opnemen.
3 Waardenvertrouwen

Vertrouwen

De basisvoorwaarde om te kunnen samenwerken is vertrouwen. Vertrouwen in collega’s, in de organisatie, in de patiënt:

 • we krijgen vertrouwen van en geven vertrouwen aan de patiënt, aan collega’s, aan het team en aan de directie.
 • we hebben vertrouwen in de eigen kennis en kunde van de patiënt, van onszelf, van de collega’s en van de organisatie. We geloven in de kracht van verandering of groep.
 • we bouwen aan het vertrouwen in ons eigen kunnen en zijn bereid expertise op te bouwen.

Veiligheid

Veiligheid betekent voor ons:

 • samen een klimaat creëren dat de nodige structuur en voorspelbaarheid inhoudt.
 • door een niet-veroordelende houding ervoor zorgen dat patiënten en collega’s zich opgenomen en geborgen voelen in de groep, het team, de dienst en Rustenburg.
 • het ervaren van ruimte om te mogen leren.
3 Waarden Veiligheid

Respect

Respect voor de patiënten, voor elkaar, voor de organisatie in zijn geheel is een belangrijke grondhouding.

 • We hebben aandacht voor, erkennen en respecteren ieders eigenheid.
 • We spreken met elkaar en treden op een gelijkwaardige en tactvolle manier in dialoog met de andere(n).
 • Om tot een gezamenlijke besluit te komen zorgen we dat iedereen zich beluisterd en serieus genomen voelt.
 • We waarderen elkaar op menselijk en professioneel vlak en dit over alle functies en niveaus in de organisatie heen.

Rustenburg maakt als organisatie de keuze voor het gebruik van kwalitatief materiaal. We appreciëren deze keuze en hebben respect voor het ons aangeboden materiaal.

Waarden Stilstaan
Waardenvooruitgaan