PTC Rustenburg is kleinschalig en werkt op maat van de patiënt en de medewerker.

Een bijzondere werkplek

PTC Rustenburg is een plek waar psychiatrie en intensieve psychotherapie elkaar vinden. Hier behandelen we geen ziektes maar mensen met psychische en psychiatrische problemen. De mens primeert voor ons.

Het psychotherapeutisch centrum Rustenburg heeft een uniek therapeutisch aanbod met gespecialiseerde professionelen die samen met de patiënt de ervaren problemen aanpakken.

0 Uniekewerkplek Card Min

Zowel het kleinschalig karakter, het kader, de mensen die er werken, de andere patiënten die er verblijven als de psychotherapie beïnvloeden elkaar. Het is deze combinatie die PTC Rustenburg uniek maakt en gestalte geeft aan het therapeutisch proces.

Jij als deel van het geheel

1 Unieke Werkplekgroepsfoto

Samen met een 100-tal collega’s steun jij vanuit jouw expertise en eigenheid het behandelproces van 72 gehospitaliseerde en 16 ambulante patiënten. Niet alleen aan onze patiënten willen we optimale zorg verstrekken, ook voor onze medewerkers doen we dit. We ambiëren een werkklimaat waarin jij je goed voelt, je gewaardeerd en gedragen weet in jouw deskundigheid én waar er uitdaging is voor jouw professionele ontwikkeling.

Kernwaarden

Wil jij deel uitmaken van dit team dan draag je bij aan onze kernwaarden:

Waarden Min
Uniekewerkplek Bannervak 1
Uniekewerkplek Bannervak 2
Uniekewerkplek Bannervak 3