Maak je wegwijs in de rechten van de patiënt, de ombudsdienst en de privacyrichtlijnen.

Patiëntenrechten, ombudsdienst, privacybeleid

Rechten van de patiënt

Sinds 2002 beschikt België over een wet die de rechten van de patiënt op een overzichtelijke manier vastlegt. De patiëntenrechten zijn: 

  • het ontvangen van kwaliteitsvolle dienstverlening.
  • het vrij kiezen van een beroepsbeoefenaar.
  • het geïnformeerd worden over de persoonlijke gezondheidstoestand.
  • het vrij toestemmen in iedere tussenkomst van de beroepsbeoefenaar na voorafgaande informatieverstrekking.
  • het beschikken over een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier, met mogelijkheid tot inzage en afschrift.
  • de 'bescherming van de persoonlijke levenssfeer'.
  • het neerleggen van een klacht bij de bevoegde ombudsdienst.
6 Rechtenbannervak1
6 Rechtenbannervak2
6 Rechtenbannervak3

Ombudsdienst

6 Rechtenpatiënt Min

Medewerkers van PTC Rustenburg streven naar een zo goed mogelijke begeleiding en behandeling van zowel de patiënt als de personen die voor de patiënt belangrijk zijn. Toch kan het gebeuren dat bepaalde verwachtingen niet worden beantwoord en men een vraag, probleem of klacht heeft.

Dergelijke zaken worden het best opgelost met de direct betrokkenen zoals de verpleegkundige, het afdelingshoofd, de arts of een andere medewerker van PTC Rustenburg).

De persoon die een klacht heeft, kan zich te allen tijde ook richten tot de externe ombudspersoon van de onafhankelijke dienst voor klachtenbemiddeling, Justine Wijnhoven. Zij is per mail of telefonisch bereikbaar (0487/01 21 02). Meer informatie is terug te vinden bij OOGG, onafhankelijke ombudsdienst geestelijke gezondheid.

De ombudspersoon zal luisteren, de vragen ernstig nemen en samen met de vrager zoeken naar de beste oplossing. Uiteraard blijven het gesprek en de verstrekte gegevens volledig vertrouwelijk en anoniem.
De ombudspersoon zal nooit zonder toestemming verdere stappen ondernemen.

6 Ombudspersoonoogg

Privacybeleid

We stellen alles in het werk om de privacy van de patiënten, familieleden en bezoekers te respecteren.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), beter bekend als General Data Protection Regulation (GDPR), vervangt en verstrengt de vroegere privacywetgeving met als doel persoonsgegevens beter te beschermen.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens hebben wij bijzondere aandacht voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Meer informatie is terug te vinden in de beleidstekst gegevensbeschermingsbeleid en de privacyverklaringen: